PoZoB

Praktijkondersteuning Zuid Oost Brabant (POZOB)
Advies gebruikt van IT middelen in ketenzorg.
Begeleiding van de ontwikkeling en invoering van een ketenzorg informatiesysteem (Care2U).

 


 

Stichting-Transmurale-Zorg 

Stichting Transmurale Zorg Den Haag
Verwijsproject Vice Versa.
Begeleiding van de implementatie van Zorgdomein bij huisartspraktijken.

 


 

RZCC 

Stichting RZCC (voorheen RHECO), Zuid Oost Brabant
Verwijsproject Zuidoost-Brabant (Zorgdomein).
Begeleiding van de implementatie van Zorgdomein bij huisartspraktijken.

 


 

Nucleus-Zorg

Nucleuszorg
Begeleiding selectie Keteninformatiesystemen, patiënten portalen.

 


 

ZIM

Zorg Informatie Makelaar

Implementatie van een regionaal schakelpunt.